Allmänna villkor

Vilka parter gäller villkoren?

Följande villkor gäller för Metric Media Solutions i Blekinges tjänster. Metric Media Solutions i Blekinge är en enskild firma med organisationsnummer: 830307-3350.
Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Metric Media Solutions i Blekinge (”Vi”) och beställaren (”Kunden”) av tjänsten.

Kundens åtaganden

  • För att vi ska kunna möta kundens förväntningar såväl för slutresultat som leveranstid gäller följande villkor:
  • Kunden ska vi behov, förse oss med nödvändiga uppgifter för att t.ex. peka om domännamn, koppla ihop med kundens sociala medier, Google Business och Facebook.
  • Kunden ska utse en kontaktperson som är ansvarig för projektet. Denna person ska ha rätt till att företräda företaget i fråga samt kunna utföra eventuella åtaganden.
  • Kunden står för framtagande av text samt bildmaterial som ska finnas på sidan, om inget annat, mellan båda parter inte kommit överens om.
  • Under projektets gång är det viktigt att den utsedda kontaktpersonen finns tillgänglig via telefon och e-mail. Detta för att Vi och Kunden ska kunna ha löpande avstämningar
  • Projektet innebär löpande avstämningar med kontaktpersonen, därför är det viktigt att denna avsätter tid samt finns tillgänglig på telefon och e-post.

Leverans

Vi tar inget ansvar för leveransförseningar som beror på förhållanden hos kund eller hos tredjepart. Vi kan inte heller lämna någon garanti för programkod eller produkt från 3:e part som används på webbplatsen.

Kan kunden inte ombesörja nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna färdigställa projektet och fullfölja våra åtaganden som finns i avtalet, pekar vi hemsidan till en temporär domän, för att fullfölja vår part i avtalet. Vid uteblivet innehåll för att fylla på med Lorem Ipsum text för att kunna fullfölja vårt åtagande.

Tilläggsbeställningar

Vi utför inga tilläggsbeställningar och fakturerar inte för några merkostnaden innan kunden meddelats och accepterat denna kostnaden. Om inget avtalats ovan debiteras mertid samt tilläggsbeställningar som faller utanför avtalets ramar med á 495 SEK exkl. moms per påbörjad timme, alternativt per offert.

Support

I avtalet ingår fri enklare support där vi under ordinarie öppettider svarar på användarfrågor gällande handhavande av WordPress. Önskar kunden praktisk hjälp med text eller bilduppdatering åt kunden, debiteras per påbörjad timme á 495 SEK ex moms.

Vidare står vi med att förse kunden med nödvändiga uppgifter för att kunden ska kunna ställa in e-post inställningar i sitt mail-klient.

Köp av bildmaterial

Vid behov har vi möjlighet att köpa bildlicens/er för kundens räkning, vilket sker mot tillägg per bild. Kostnaden ska godkännas av kund innan bildmaterial köps in.
Bildlicens gäller användning på kundens webbplats.

Avtalstid

Vid abonnemangsavgift, faktureras denna årsvis om inget annat avtalats. I detta fallet gäller en ömsesidig uppsägning på 3 månader. Uteblir skriftlig uppsägning förlängs avtalet med 12 månader åt gången.

I vårt löpande serviceavtal ingår daglig backup, support,uppdateringar av plugins, se till att webbplatsen har senaste säkerhetsuppdateringarna och fungerar som den ska.

Serviceavtalet betalas löpande månad för månad och har ingen bindning eller uppsägningstid. För att avsluta det löpande serviceavtalet behöver kunden meddela vardag innan nästkommande månad.

Copyright

Vi avsäger oss allt ansvar för material som publiceras av kunden eller som levererats till oss för publikation på kundens webbplatsen. Det är kundens ansvar att se till att tillstånd för att publicera copyrightskyddat material direkt från upphovsmännen.

Fakturering

Fakurering sker med 10 dagar netto från utsatt leveransdatum. Alla priser på vår webbplats anges exkl moms och därför tillkommer 25% mervärdesskatt (moms) på alla våra priser.

Tvist

Tvist med anledning till detta avtalet ska lösas av Svensk Allmän Domstol med en tillämpning av Svensk lagstiftning. Karlskrona Tingsrätt ska vara första instans.